Үйл ажиллагааны чиглэлийн код (ISIC 4.0)

Үйл ажиллагааны чиглэлийн код (ISIC 4.0) A. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ АХУЙ, ЗАГАС БАРИЛТ, АН АГНУУР. 01. Газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, ан агнуур болон түүнд холбогдох туслах үйл ажиллагаа. 011 ...

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2014 оны

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА "Шинэчлэлийн Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр" "Эрдэм боловсролтой монгол хүн" салбарын чанарын шинэчлэлийн хөтөлбөр ШУТИС-ийн ректорын 2014 ...

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Төсөл хөтөлбөр. Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж буй. Үйл ажиллагааны ил тод байдал. Яамны эрхэм зорилго. Яамны үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго. Яамны үйл ажиллагааны ...

Үйл ажиллагаа - ХХААХҮЯам

Эрхэм зорилго. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны үйл ажиллагааны эрхэм зорилго нь салбарын бодлогыг оновчтой тодорхойлж хэрэгжүүлэх замаар түүхий эдийн нөөцийг зохистой ...

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ, ҮҮРЭГ

Ж.Нандинцэцэг. 1. Кадастрын талаар дээд шатны удирдлагын шийдвэр, үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх. 2. Кадастрын үйл ажиллагааны заавар, дүрэм, журам, норм, стандартыг орон нутагтаа хэрэгжүүлэх ...

Аюулгүй ажиллагаа - "Оюу толгой" ХХК

Аюулгүй ажиллагаа нь "Оюу толгой" компанийн үнэт зүйл бөгөөд манай бүхий л үйл ажиллагааны нэг хэсэг байдаг. Аюулгүй ажиллагаа бол тоон үзүүлэлт бус, хүмүүстэй холбоотой асуудал юм. Бидний гаргаж буй бодлого ...