Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг Монгол …

Япон Улсын Сендай хотноо 2015 онд зохион байгуулагдсан Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах дэлхийн III бага хурлаас гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх дэлхийн хэмжээний 7 зорилт, үйл ажиллагааны 4 тэргүүлэх ...

Үйл ажиллагаа - ХХААХҮЯам

Эрхэм зорилго. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны үйл ажиллагааны эрхэм зорилго нь салбарын бодлогыг оновчтой тодорхойлж хэрэгжүүлэх замаар түүхий эдийн нөөцийг зохистой ...

БАНКНЫ ТУХАЙ - Legalinfo.mn

10.З.БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХУУЛИАР ЗОХИЦУУЛНА. 11 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /ЭНЭ ХЭСГИЙГ 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН ХУУЛИАР ӨӨРЧЛӨН НАЙРУУЛСАН/

Зардал үйлдвэрлэл агшийн хамаарлын шинжилгээ

Зардал - Үйлдвэрлэлийн хэмжээ - Ашгийн хамаарлын шинжилгээ Дараах харилцан хамаарлын тэгшитгэл дээр үндэслэнэ. SR-VC-FC = π Борлуулалтын орлого-Хувьсах зардал-Тогтмол зардал=Ашиг Жишээ: Борлуулалтын орлого 444 сая, хувьсах зардал 266.4 сая, тогтмол зардал 106.560 π= 444000.0 –266400.0-106560.0=71040.0 …

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

4.1.1."аж ахуйн нэгж" гэж улсын бүртгэлд бүртгэгдэж, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, тэдгээртэй адилтгах орлогын албан ...

masm.gov.mn

Хэмжил зүйн үйл ажиллагааны хамрах хүрээний холбогдох стандарт, техникийн баримт бичиг. Хэмжих хэрэгслийг импортлон худалдах, ашиглах заавар. Хэрэглэгчийн санал, гомдол шийдвэрлэх журам.

Үйл ажиллагааны зардал. Энэ юу вэ?

Энэ нийтлэлд та юу мэдэх болно үйл ажиллагааны зардал (Товчлол. Опэкс), ямар нь тэд холбоотой байдаг. Энэ нэр томьёо нь ихэвчлэн аж ахуйн нэгжийн санхүү хэрэглэдэг бөгөөд ихэвчлэн энэ нь зардал, бизнес эрхлэх үед хааяа ...

Үйл ажиллагааны гол зорилт

Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн зорилт тус бүрийн хүрээнд тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн дор дурдсан үйл ажиллагааны гол зорилтыг хэрэгжүүлнэ: Үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд: Бог

зардал - SlideShare

зардал 1. Зардлын ангилал: Зардлын бүртгэл хөтлөх болон удирдлагад хэрэгцээтэй зардал өртгийн тухай шаардлагатай үнэн зөв мэдээллээр удирдлагыг хангах, зардлыг бодитойгоор төлөвлөж, түүгээр дамжуулан гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, зардлын хэтрэлт, хэмнэлтэд шинжилгээ хийж шаардлагатай арга хэмжээг авах зорилгоор …

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагааны тайлан. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө. Тогтоол шийдвэрийн биелэлт. Хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөө. Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа. Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ...

МОНГОЛ УЛС - FRC.mn

холбоотой гарсан зардал 5311 5.3.2 Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан зардал 5312 5.3.3 Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал 5313 5315 5.3.6 5.3.7

үйл ажиллагааны зардлын бутлуур

· "Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн"-д хийсэн санхүүгийн аудитын тайлан ҮАГ-САГ-2018-03-СА-ДГА 3 Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх Аудитыг Төсвийн Байнгын хорооны 2017 оны "Үндэсний аудитын газрын 2018 онд

Лекц 13 Түрээсийн бүртгэл.docx - Google Docs

Үйл ажиллагааны түрээсийн хувьд түрээслүүлэгч нь түрээслэсэн хөрөнгөө өөрөө ашиглахгүй байгаа хэдий ч уг хөрөнгөнд элэгдэл тооцдог тул, элэгдлийн зардлын хэмжээгээр татварын зардал ...