Хөнгөн үйлдвэрлэл | ГСА

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа Хүнсний үйлдвэрлэл Хүнсний үйлдвэрлэл Мал аж ахуй Бэлчээр тэжээл, усан хангамж Мал үржил Арьс шир, ноосны урамшуулал Хөнгөн үйлдвэрлэл Хоршоо, ахуйн ...

ЗӨВЛӨМЖ

өөрөө хариуцах, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 5-р зүйлийн 1.2 дах заалтад хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь хүнсний сүлжээний өөрт хамаарах үе шатанд

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн ...

МХЕГ-аас "Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдээллийн бүртгэл" сэдэвт сургалтыг МХЕГ, аймаг, нийслэл, дүүргийн хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдээллийг бүртгэх, сан бүрдүүлэх, ашиглах ажлыг ...

Мобайл боловсруулалтын нэгжийн нийлбэр ...

Нэгжийн үйл ажиллагаа: төрөл ба жишээ The нэгжийн үйл ажиллагаа түүхий эдээс хүссэн бүтээгдэхүүнийг олж авахын тулд физик эмчилгээ хийдэг эмчилгээ юм.Бельгид ашигт малтмалын идэвхтэй олборлолт1.3.Цацраг идэвхт ашигт ...

Үйл ажиллагааны чиглэлийн код (ISIC 4.0)

A. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ АХУЙ, ЗАГАС БАРИЛТ, АН АГНУУР. 01. Газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, ан агнуур болон түүнд холбогдох туслах үйл ажиллагаа. 011. Нэг наст ургамлын тариалалт. 0111. Yр ...

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн …

Аймаг, дvvүүргийн МХГ, хэлтсүүvvд хvүнсний чиглэлийн үvйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдээллийг бvүртгэх, сан бvүр- дүүvvлэх, ашиглах ажлыг хариуцсан ажилтанг АБТ-д тусган томилох Хариуцсан ажилтныг сургах ХЧҮАЭ-дэд мэдээлэл ...

Мэргэжлийн хяналтын цахим систем

6.1. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дараах мэдээллийг маягтын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр харьяалах нутаг дэвсгэр дэх хүнсний хяналт хэрэгжүүлэх төрийн байгууллага ...

Хүнсний үйлдвэрлэл | ГСА

Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд хүнсний чиглэлийн 14 үйлдвэр, цех үйл ажиллагаа явуулж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлынхаа 70 хувь ашиглаж, 612.0 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 600.0 сая ...

Хүнсний боловсруулалтын процессын эрүүл ахуй ...

Хүрээлэн буй орчны эрүүл ахуй (хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүд нь эрүүл ахуй, хортонтой тэмцэх ажилд хортой байж болзошгүй химийн бодисыг ашигладаг тул энэ тохиолдолд хүнсний боловсруулалтын мөчлөгт хүрээлэн буй ...

Хоол боловсруулах систем: үйл ажиллагаа, бүтэц

Хэрэв нүүрэн дээр omentum хучигдсан ба хажуу зузаан хоол боловсруулах замын хязгаарлагдмал байна. жижиг гэдэсний үйл ажиллагаа - Хоол хүнс бүрэлдэхүүн, зузаан хэлтэст өөрийн холих болон шатлалын химийн урвалын үргэлжлэл.

5.1.6 Нягтлан бодогч: Хоол, ундааны бүтээгдэхүүний өртөг, үнэ, зардал болон аж ахуйн нэгжийн бусад тооцоог тооцоолох үүрэгтэй мэргэжилтэн. Дараах мэдлэгтэй байна. Үүнд: - хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн, хагас ...

Хоол боловсруулах систем: үйл ажиллагаа, бүтэц

МХЕГ-аас "Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдээллийн бүртгэл" сэдэвт сургалтыг МХЕГ, аймаг, нийслэл, дүүргийн хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдээллийг бүртгэх, сан бүрдүүлэх, ашиглах ажлыг ...

Үүрэг, үйл ажиллагаа, ажлын байрны ...

аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг зохицуулах хамгийн чухал нь дотоод баримт бичиг, ажлын байрны тодорхойлолт юм. болон хүнсний бус барааны худалдагч түүний шаардлагад Энэ өгүүллээр хэлэлцэх болно.

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН 2021 ОНЫ ТООЛЛОГО

Тухайн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлж тохирох хариултыг сонгоно. Хэрэв улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нь тооллогын хугацаанд ...

ХҮНСНИЙ ТУХАЙ - Legalinfo.mn

Хэвлэх. 4.1.Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад дараах зарчмыг баримтална: 4.1.1.хүнсний хангамж тогтвортой, хүртээмжтэй байх; 4.1.2.хүнс нь хүний эрүүл мэндэд шаардлагатай шим тэжээллэг ...

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ...

2.1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2. Монгол Улсын ...